MuseScore-nuotinkirjoitusohjelma

MuseScore on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen nuotinkirjoitusohjelma. Siitä on olemassa Mac-, Win- ja Linux-versiot. Ominaisuudet riittävät pieniin tehtäviin vallan mainiosti. Ja kun NotePad muuttui maksulliseksi, MuseScore on ilmaisten nuotinkirjoitusohjelmien ykkönen.

http://www.musescore.org/

MDrummer Small (by Meldaproduction) (free)

YLEISTÄ: Samplepohjainen, valmiiden rumpusetteihin (Drum Set) ja niistä muodostettujen komppien (Rhythm) käyttöön ja muokkaamiseen perustuva ohjelma. Sisältää sekä standalone- että VST-plugin-version (eli toimiii sekä itsenäisesti tai jonkun vst-host -ohjelman alla). Täysin toimiva MDrummer –ohjelman kevytversio, mukana n. 15 erityyppistä rumpusettiä sampleineen sekä n. 40 erilaista komppia. Ilmaisversiossa ei mahdollisuutta rumpusettien tai rytmien muokkaamiseen. Mukana tulevassa demoversiossa nämä ominaisuudet mutta ei puolestaan tallennusmahdollisuutta (valitse asennuksen yhteydessä kumman version haluat).

LATAUSOSOITE:

http://www.meldaproduction.com/mdrummer/download.php

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

MIXERE (open source)

YLEISTÄ: Erityisesti live-käyttöön suunniteltu äänitiedostojen soitto- ja remiksausohjelma. Kevyt, toimii asentamatta (käynnistetään nimeä klikkaamalla). Äänet ladataan päällekkäisille raidoille, niitä voidaan loopata, vaimentaa, soittaa soolona, lisäksi volume- ja panorointi- ja pitch-liukusäädöt. Voidaan käyttää sekä hiirellä että näppäimistöllä. Tukee lukuisia äänitiedostomuotoja (.wav, .mp3, .flac, .mod, .aiff).

LATAUSOSOITE:

http://mixere.sourceforge.net/

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

Wavosaur (free audio editor)

YLEISTÄ: Ilmainen äänen digitointi ja editointiohjelma (audioeditori). Kevyt mutta monipuolinen, toimii asentamatta (ei kirjoita koneen rekisteriin) ja vaikka muistitikulta (käynnistetään nimeä klikkaamalla). Myös VST –isäntäohjelma eli voit käyttää ulkopuolisia VST-efektejä (sivustolla useita ilmaisia, ks. VST Plugins). Äänen analysointityökaluina mm. oskilloskooppi, sonogrammi ja spektrianalyysi (Tools-valikko).

LATAUSOSOITE:

http://www.wavosaur.com/

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

KORE PLAYER, “The expandable sound module” (Native Instruments) (free)

YLEISTÄ: Ilmainen kaupallinen ohjelmistosyntetisoija (maksullisen KORE 2:n kevytversio). Toimii sekä itsenäisenä (standalone) versiona että VST-plugin –soittimena erilaisten isäntäohjelmien (host) alaisuudessa. Mukana valmis äänikirjasto (50 soundia, 300 MB), laajennettavissa maksullisilla Kore Soundpacks –paketeilla. Soitettavissa ulkoisella midikoskettimistolla (myös näppiksellä tai hiirellä ns. standalone hosting -ohjelmien alaisuudessa). Lisäominaisuuksina mm. arpeggiaattori, soundien morffaus (morphing) (portaaton muunnos soundin eri variaatioiden (8 kpl) välillä), midi learn (säätimien toimintojen siirtäminen tai ”opettaminen” ulkoisen midikoskettimiston säätimille), mukana myös 6 efektiä.

LATAUSOSOITE:

http://www.native-instruments.com/index.php?id=koreplayer

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

VSTHost & SaviHost (by Hermann Steib) (freeware)

YLEISTÄ: Standalone hosting –ohjelmia eli isäntäohjelmia, joilla voidaan soittaa virtuaalisia VST-pluginsoittimia erillisinä standalone-versioina, sekä hiirellä (virtuaaliskoskettimistolla) että tietokoneen näppäimistöllä. Myös soitetun musiikin tallennus (.wav-tiedostona) mahdollista.

LATAUSOSOITE:

http://www.hermannseib.com/english/savihost.htm

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

COAGULA, “Industrial Strength Color-Note Organ” (by Rasmus Ekman)

YLEISTÄ: “Coagula is an image synth. This means that it is both a program for creating and manipulating images, and a program for generating sound from those images.” … Musiikillinen piirto-ohjelma (music painter) eli muuntaa (renderöi) kuvat ääneksi. Lähtökohtana voidaan käyttää ohjelmalla tehtyjä piirroksia tai ohjelmaan ladattuja ja sillä manipuloituja kuvia. Tuotokset lähellä klassisen elektronimusiikin äänimaailmaa. Käyttökelpoinen paitsi puhtaana viihdykkeenä myös raakamateriaalin tuottamiseen (tämänkaltaista äänimateriaalia hankala saada aikaan muilla synteesimenetelmillä).

LATAUSOSOITE:

http://hem.passagen.se/rasmuse/Coagula.htm

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

Score Writer 4 (Melkein ilmainen)

Yksinkertainen nuotinnusohjelma, jolla on mahdollista tehdä tavanomaisimmat ja vähän vaativammatkin nuotinkirjoitustehtävät. Sisältää paljon erilaisia ominaisuuksia. Tarjoaa mahdollisuuden rakentaa partituurin vaihe vaiheelta ohjeistetusti. Käytössä 1-16 viivastoa, n. 70 eri instrumenttivaihtoehtoa, tavallisimmat tahtilajit, etumerkinnät ja kohotahti. Löytyy tavallisimmat ornamentit (10 kpl mm. tr), tahtiviivat ja kertomerkit, tavallisimmat nuottiavaimet, tekstityökalut (liittyen yhteen tahtiin, koko kappaleeseen sekä harjoitusmerkki), viivastojen lisäys ohjatusti jälkikäteen, tavallisimmat kaaret etc., nuottien ja taukojen eri aika-arvot sekä kromaattiset merkit myös sulkujen kanssa, poikkeusjaot ja 8va-merkinnät, nuotin pään/nupin tavalliset muutokset (esim. percussion), dynaamiset merkinnät (18 valmista), artikulaatiomerkinnät kuten aksentit (22 erilaista). Sanoitus laitetaan erillisen teksti-ikkunan kautta.
Hinta 59 dollaria, paras ohjelma tuohon hintaan. (Tämä blogi ei ihan taida kuulua otsikon alle.)

Tete Ear Training Software (SourceForce.net) (open source)

YLEISTÄ: Intervallien, sointujen ja asteikkojen kuuleminen (sekä harjoitukset että testit), nuottikirjoitusta ei mukana.

LATAUSOSOITE:

http://sourceforge.net/projects/tete

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

GNU Solfege (open source)

YLEISTÄ: Monipuolinen teorian traineriohjelma: rytmeihin liittyviä kirjoitus-, kuuntelu- ja toistotehtäviä sekä intervalleihin, asteikkoihin ja sointuihin liittyviä nimeämis-, tunnistus- ja laulutehtäviä, lisäksi erillisiä testejä samoilta alueilta.

LATAUSOSOITE:

http://www.solfege.org/

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

Pitch Coach – Ear training in pitch acuity (freeware)

YLEISTÄ: Tietokoneavusteista ”korvan treenaamista” tyypillisimmillään: säveliin, intervalleihin ja kolmi- ja nelisointuihin liittyviä kuuntelu- ja tunnistustehtäviä (tunnistettava kuultu sävel sekä kuullun intervallin/soinnun tyyppi ja perussävel).

LATAUSOSOITE:

http://socs.berkeley.edu/~wcooper/pitchcoach.html

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

KVRAUDIO - virtuaalilaitteet

YLEISTÄ: tänne on koottu edustava joukko virtuaalisia soittimia ja laitteita, sekä maksullisia että maksuttomia. Ne ovat ns. VST –pluginlaitteita eli vaativat jonkin isäntä- eli hosting –ohjelman, jonka kautta niitä voidaan käyttää. Paitsi että on olemassa erilaisia maksuttomia isäntäohjelmia (ks. edellä esim. Kristal, Audacity), on olemassa myös ohjelmia, jotka mahdollistavat näiden laitteiden käytön sellaisenaan, ns. standalone –versioina, siis ilman varsinaisia isäntäohjelmia (esimerkiksi maksuttomat Savihost- ja Minihost –ohjelmat).

LATAUSOSOITE:

http://www.kvraudio.com/

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

DRUMBOX (by Hoffman)

Askeltava (askelittain ohjelmoitava), valmiita äänitiedostoja (sampleja) käyttävä rumpusekvensseri.

LATAUSOSOITE:

http://www.k7sounds.com/drumbox.php

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

JAM TRAX XPress (Sony) (ilmaisversio)

YLEISTÄ: Helppokäyttöinen looppisekvensseri eli musiikin tekeminen perustuu valmiiden äänten (looppien, lenkkien) yhdistelemiseen (käyttää Sonyn omia ACID-looppeja). Ilmaisversio kylläkin lähinnä ns. remiksausohjelma, sillä raidoilla olevia valmiita ääniä ei voi muuttaa.

LATAUSOSOITE:

http://www.sonycreativesoftware.com/download/step2.asp?DID=599

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

KRISTAL Audio Engine (by Creatives.org) (freeware)

YLEISTÄ: 16-raitainen ääni- eli audioraituri, sisältää myös mikserin ja 4 efektilaitetta. Lisäksi VST -tuki eli voidaan käyttää isäntä- eli host-ohjelmana erilaisille VST-pluginefekteille.

LATAUSOSOITE:

http://www.kreatives.org/

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

INDEPENDENCE FREE (by Yellow Tools)

YLEISTÄ: Toimiva ilmaisversio kaupallisesta Independence –virtuaali- eli ohjelmistosamplerista, toimii sekä VST –versiona (plugin-ohjelmana) että itsenäisesti (standalone -versiona). Ääniä ei voi tuoda ulkoapäin, mutta mukana 2 Gb:n äänikirjasto. Runsaasti ominaisuuksia, mm. äänten muokkaus, kerrostaminen (layerit), liittäminen koskettimistolle (key mapping), efektit, mikseri jne.

LATAUSOSOITE:

http://www.yellowtools.us/cp21/cms/index.php?id=307

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

The Live Midi Keyboard (by RemPro Software) (freeware)

YLEISTÄ: Virtuaalinen, ruudulla oleva, näppiksellä tai hiirellä (tai ulkoisella midikoskettimistolla) soitettava koskettimisto, soitinäänet valittavissa (äänikortin syntetisoijan GM-midi -kokoelma).

LATAUSOSOITE:

http://www.rempro.nl/

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

ReBirth RB-338 (Prepellerhead) (free)

YLEISTÄ: Oikeastaan jo pieni, neljästä virtuaalisoittimesta koostuva studio, sisältää jäljitelmät Rolandin klassisista TB-303 –bassosyntetisoijasta sekä TR-808 ja TR-909 –rumpukoneista. Aiemmin maksullinen, kulttimaineen saavuttanut ohjelma nyt vapaasti ladattavissa.

LATAUSOSOITE:

http://www.rebirthmuseum.com/

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

WavePad v. 2.00 (NCH Swift Sound) (free basic edition)

YLEISTÄ: Selkeä ja helppokäyttöinen äänenkäsittelyohjelma eli audioeditori, jolla voit tallentaa (digitoida) ja muokata (editoida) ääntä. Myös esimerkiksi äänitiedostojen tekeminen cd-levyistä (rippaus) ja tiedostoformaattien muunto jne. mahdollista. Ilmainen äänigeneraattori-lisäohjelma (Tone Generator) ladattavissa valmistajan sivustolta.

LATAUSOSOITE:

http://www.nch.com.au/wavepad/

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.

Audacity (SourceForce.net) (open source)

YLEISTÄ: "Audacity® on vapaa avoimen lähdekoodin ohjelma äänittämiseen ja äänen muokkaamiseen" (siis ns. open source -ohjelma), ehkä suosituin ja paras sellainen. Saatavana myös suomenkielisenä versiona. Kyse paitsi äänitiedostojen käsittelyohjelmasta (audioeditorista) myös ääniraiturista (ns. sample player), jolla voi yhdistellä äänitiedostoja niitä vasemmalta oikealle etenevillä vaakasuorilla raidoilla (track) yhdistelemällä.

LATAUSOSOITE:

http://audacity.sourceforge.net/

ALLAOLEVASTA KOMMENTTIA-LINKISTÄ VOIT LISÄTÄ OHJELMAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, KÄYTTÖOHJEITA JA -KOKEMUKSIA.